Prawnik – kiedy się do niego udać?

Nie jest konieczne popełnienie przestępstwa, aby zostać podejrzanym lub oskarżonym. Im szybciej prawnik kryminalny wejdzie w proces, tym lepiej. odpowiedzialność karna jest najtrudniejszym rodzajem odpowiedzialności, ponieważ stawką są losy konkretnych osób, dlatego zdecydowanie zalecane jest zawarcie umowy z prawnikiem. Pomoc prawna w sprawach karnych w Olsztynie jest szeroko dostępna i udzielana przez prawnika specjalizującego się w prawie karnym.

Zadania prawnika w sprawie kryminalnej

Prawnik kryminalny działający na terenie Olsztyna nie zezwoli na bezprawne działania ze strony organów dochodzeniowych, wybierze odpowiednią taktykę obronną, podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zatrzymać postępowanie karne lub zminimalizować negatywne konsekwencje dla pozwanego. Głównym zadaniem prawnika jest zidentyfikowanie wszystkich okoliczności, które uzasadniają lub łagodzą ewentualną odpowiedzialność klienta.

Warto wiedzieć, ze prawnik karny może świadczyć pomoc prawną nie tylko osobie podejrzanej lub oskarżonej, ale także świadkowi. Biorąc pod uwagę, że świadek ponosi odpowiedzialność karną za swoje zeznania, a często może później stać się podejrzanym lub oskarżonym, udział prawnika w procesie przesłuchania jest bardzo wskazany. Dlatego warto udać się do specjalisty i dowiedzieć się co nam grozi.

Co warto wiedzieć, o prawach prawnika w sprawie kryminalnej?

 • Podejrzany, oskarżony ma prawo komunikować się z prawnikiem bez ograniczeń czasowych
 • Podejrzany ma automatyczne prawo do prawnika i komunikuje się z nim jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem
 • Krewni, a nawet obcy mogą zawrzeć umowę o pomocy prawnej, (ale w tym przypadku za zgodą pozwanego)
 • Wszystkie czynności dochodzeniowe w stosunku do podejrzanego/oskarżonego są prowadzone z udziałem prawnika
 • Prawnik jest uprawniony do zbierania dowodów
 • Dokumenty złożone przez prawnika w sprawie nie mogą zostać wycofane
 • Klient ma prawo odmówić świadczenia usług prawniczych w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

Kredo prawnika z Olsztyna to aktywna obrona. Prawnik kryminalny znajdzie błędy w działaniach dochodzeniowych i wykorzysta je w interesie klienta. Potrafi on doprowadzić, do zwolnienia klienta z aresztu w sądzie apelacyjnym, wykorzystując błąd dochodzenia. Osoba staje się podejrzanym od momentu powiadomienia o podejrzeniu, a oskarżona w przypadku wniesienia aktu oskarżenia przeciwko tej osobie, który zostaje przekazany do sądu.

Jakie prawa ma obrońca podejrzanego, oskarżonego?

 • Zbierać i przedstawiać dowody śledczemu, prokuratorowi, sędziemu śledczemu
 • Brać udział w prowadzeniu działań proceduralnych, zadając pytania, przedstawiając swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące procedury przeprowadzania działań, które muszą być odnotowane w protokole
 • Wymagać prowadzenia postępowania
 • Stosować techniczne środki utrwalania podczas postępowania
 • Wymagać przesłuchania świadków oskarżenia, a także wziąć udział w przesłuchaniu świadków oskarżenia w sądzie
 • Złożyć wniosek o zmianę lub unieważnienie środka zapobiegawczego dla oskarżonego
 • Prawo do odwołania się od bezprawnych czynów lub decyzji, a także bezczynności.

Główne etapy postępowania karnego:

 • Dochodzenie przedprocesowe
 • Postępowanie sądowe
 • Przesłuchanie w sprawie karnej w sądzie apelacyjnym
 • Odwołanie wyroku w sprawie kasacyjnej
 • Wykonanie wyroku sądowego.

Na wszystkich etapach konieczna jest obrona prawnika. Sprawy karne są indywidualne i nie ma dwóch identycznych. Można nauczyć się całego kodeksu na pamięć, ale bez pomocy prawnika laik nie potrafi zastosować przepisów prawa praktyce.

Co robi prawnik kryminalny w Olsztynie?

Rozpocznie od analizy okoliczności postępowania karnego, w tym zapozna się z materiałami dochodzenia przedprocesowego, rozmawia z podejrzanym, opracuje taktykę obrony, uczestniczy w czynnościach dochodzeniowych, aktywnie zbiera dowody, odwołuje się od decyzji, działań lub zaniechań prowadzącego dochodzenie i prokuratora. Jeśli podejrzany ma środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania, odwoła się od środka zapobiegawczego do sądu apelacyjnego. Jeśli środek zapobiegawczy pozostanie w mocy, prawnik w sprawach karnych będzie kontynuował obronę i odwiedzi podejrzanego w areszcie śledczym.