Kwota wolna od podatku – co musisz wiedzieć?

Każda osoba osiągająca dochód jest zobowiązana do rozliczania się z Urzędem Skarbowym i odprowadzania podatku dochodowego. Kwoty jakie są odprowadzane z każdego dochodu pracownika czy właściciela bądź też udziałowca firmy jest określana przez właściwe prawo. Występuje również zróżnicowana kwota wolna od podatku dochodowego pozwalająca na obniżenie należności.

Czym jest kwota wolna od podatku dochodowego?

Potocznie nazywana kwota wolna jest elementem systemu podatkowego, a dokładnie dochodem od którego nie trzeba odprowadzać podatku do skarbówki. W różnych latach wartości te ulegały zmianie, jednak pozostając na bardzo niskim poziomie. Osoby, których dochód jest mniejszy niż wynosi kwota wolna nie mają obowiązku dzielenia się swoim dochodem z Urzędem Skarbowym. Niestety kwota ta jest bardzo mała i obejmuje niewiele osób. Mimo wzrostu kosztów życia oraz wynagrodzeń od 2009 roku wartość ta wynosiła 3091 złotych, czyli równowartość około dwóch najniższych pensji netto natomiast na tą chwilę wynosi 8 tysięcy złotych. Inne kraje kwotę wolną ustalają na wyższych poziomach, graniczących nawet z 30 tysiącami złotych (w przeliczeniu). Po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym osoby, które nie przekroczyły tej kwoty mają możliwość zwrotu zapłaconego podatku, który płacili przez cały rok. Po przekroczeniu tej kwoty rozliczenie następuje na zasadach ogólnych, gdzie odlicza się od dochodu kwotę zmniejszającą podatek, czyli:

  • miedzy 8 tysięcy a 13 tysięcy kwota wolna jest degresywna i spada od poziomu 8 tys, (18% podatku od dochodu minus kwota obniżająca),
  • między 13 tysięcy a 85,528 kwota wolna wynosi 3091 (18% podatku od dochodu minus kwota 556,02),
  • między 85,528 a 127 tys kwota znów jest degresywna i spada w zależności od dochodu od 3091 do zera (32% podatku dochodowego minus kwota degresywna),
  • powyżej 127 tysięcy kwota wolna nie istnieje (podatek 32%).

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku?

Osobami, które mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego to pracownicy rozliczający się na zasadach skali podatkowej 18% i 32%. Stosowanie rozliczeń z małżonkiem oraz odliczanie różnych ulg podwyższa kwotę wolną od podatku. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają podatnicy, którzy osiągają duże dochody a małżonek małe lub wcale. Wtedy dochód rozkłada się na dwie osoby i podatek się zmniejsza. Niestety do nich nie zaliczają się podatnicy, którzy rozliczają się poprzez ryczałt, za pośrednictwem podatku liniowego (19%) oraz na podstawie karty podatkowej. Można w tym wypadku od należnego podatku odliczać miesięcznie 1/12 kwoty wolnej czyli 46,33 złotych lub rocznie 556,02 złotych.

Należy wziąć pod uwagę, że kwotę wolną podwyższają również wpłaty na IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłaty takie można odliczać od podatku dochodowego z aktualnej pracy uzyskując pomniejszenie go lub wyższą nadpłatę.

Zeznanie rocznie PIT a dochód mniejszy niż kwota wolna

Każdy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Niezależnie od kwoty dochodów, wszyscy je osiągający muszą złożyć roczną deklarację, także osoby uzyskujące kwoty wolne od podatku. Obowiązku takiego nie mają jedynie osoby, które nie osiągają żadnych dochodów lub takie, które uzyskują je ze źródeł niewymagających składania PIT. Należą do nich: zadośćuczynienia i odszkodowania np. odprawy, stypendia, renty inwalidów wojennych czy też  świadczenia społeczne (zapomogi, zasiłki, dodatki). W art. 21 ust. 1 o podatku dochodowym, można znaleźć pełną listę 150 zwolnień z opodatkowania.